Галузевий Інтернет-портал – ефективний інструмент маркетингу підприємства

З настанням інформаційної доби найактуальнішим і впливовим став фактор інформації та її обміну. У зв’язку з цим велике значення надається мережі Інтернет. Присутність в інформаційному полі, завдяки мережі Інтернет є сьогодні не тільки критичним фактором успіху, але і необхідною умовою нормальної роботи будь-якої організації чи інституту. Сьогодні кажуть: «Немає в Інтернеті – ні в бізнесі»! Практичні всі серйозні компанії сьогодні вже мають корпоративні web-ресурси. Кількість сайтів в мережі Інтернет зростає астрономічними темпами і все складніше і складніше стає компаніям боротися між собою за увагу відвідувачів власних web-ресурсів та майбутніх споживачів товарів і послуг. Залучити й утримати відвідувача корпоративного сайту дуже складно. І тут на допомогу приходить такий ефективний інструмент маркетингу, реклами, PR, брендингу, як розробка компанією галузевого чи тематичного Інтернет-порталу.

Маркетингові функції галузевого Інтернет-порталу

Галузевий або тематичний Інтернет-портал виконує цілий ряд важливих для підприємства проізводствеено-комерційних функцій. Найбільш вагомими є все ж маркетингові функції Інтернет-проекту. Тезисно ці функції можна визначити наступним чином:
– Інтернет-портал – PR-і рекламна майданчик підприємства, власний медіа-канал і інформаційний носій підконтрольний підприємству.
– Інтернет-портал – торговельний майданчик (мережа інтернет-магазинів, електронна біржа), віртуальний канал товаропросування.
– Інтернет-портал – інструмент для збору маркетингової інформації (статистика, опитування, коментарі, відгуки).
– Інтернет-портал – інструмент розвитку галузевої бази даних підприємства (контактні дані, що вказуються при реєстрації).
– Інтернет-портал – інструмент просування продукції та послуг підприємства.
– Інтернет-портал – інструмент збільшення впізнаваності і лояльності до бренду, формування образу підприємства, як лідера і інтегратора ринку.
– Інтернет-портал – інструмент внутрішнього маркетингу (пошук і підбір персоналу, формування кадрового резерву).
– Інтернет-портал – інструмент розвитку персоналу і корпоративної культури компанії (залучення співробітників до роботи з системою управління, освоєння культури «нової економіки»).
– Інтернет-портал – інкубатор галузевих ідей (обговорення на форумі, публікація пропозицій, оголошення конкурсу на пошук рішень).
– Інтернет-портал – чинник розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємства (збут, постачання, інвестиції, кооперація).

Зрозуміло, це не все, а тільки самі головні функції Інтернет-порталу. Можливості та роль web-ресурсів швидко зростає в міру розвитку мережевих технологій, дозрівання аудиторії. Але вже можна сказати, що навіть наявних можливостей, які дарує нам Інтернет достатньо, щоб реалізовувати на практиці самі сміливі маркетингові і бізнес-ідеї.

Бізнес-моделі в Інтернеті

  1. Маркетингова навігація в мережі Інтернет технологія з перших рук
  2. Ефективний сайт – як досягти досконалості
  3. Розкрутити мій сайт
  4. Інтернет-реклама дешевше і більш адресно звертається до споживачів
  5. Контент для інтернет-сайту прості істини
-->
-->